PRACODAWCA WYKONUJE ZADANIA SŁUŻBY BHP 8 dni od 24 czerwca 2018

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 1 600,00 zł 1600.00
ilość szt.
dodaj do przechowalni
Ocena: 0
Producent: BHP-EKSPERT
Kod produktu: F518-16016

Opis

SZKOLENIE BHP DLA PRACODAWCÓW  WYKONUJĄCYCH ZADANIA SŁUŻBY BHP 8 dni od 24 czerwca 2018
Wprowadzenie
Do samodzielnego wykonywania zadań służby bhp przez pracodawcę zatrudniającego do 10 pracowników wymagane jest szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp, przeprowadzone w formie kursu lub seminarium.
Taki pracodawca nie musi dodatkowo spełniać wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników służby bhp  tzn posiadać tytuł technika bhp lub mieć wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp. Gdyby jednak spełniał takie kryteria, byłby zwolniony z konieczności odbycia szkolenia.
 
Zasady tworzenia, organizacji, działania, uprawnień i kwalifikacji służby bhp określa art. 23711 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – dalej r.s.b.h.p.
NSA w wyroku z dnia 13 października 2006 r., I OSK 263/06, Lex nr 281409, stanął na stanowisku, że ustawodawca w sposób wyraźny wyróżnił dwie formy pełnienia funkcji w zakresie bhp. Pierwsza jest realizowana w formie służby bhp, a druga poprzez powierzenie wykonywania zadań służby bhp. Te dwie formy realizacji obowiązku zapewnienia bhp nie są tożsame.
 
Zgodnie z art. 23711 § 1 k.p. obowiązek utworzenia służby bhp (zatrudnienie etatowego pracownika) powstaje w momencie zatrudnienia więcej niż 100 pracowników. W przypadku pracodawcy zatrudniającego mniej niż 100 pracowników, może on powierzyć wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.
Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp również może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:
- zatrudnia do 10 pracowników albo
- zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
W razie braku kompetentnych pracowników, zgodnie z art. 23711 § 2 k.p., pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.
 
Jak wynika z powyższego, pracodawca zatrudniający mniej niż 10 pracowników może wykonywać zadania służby bhp pod warunkiem, że posiada ukończone co najmniej 64-godzinne szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp, o którym mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Z takiego szkolenia zwolniony jest jedynie pracodawca, który spełnia wymagania kwalifikacyjne dla służby bhp określone w § 4 ust. 2 r.s.b.h.p., a więc posiada tytuł technika bhp lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp.

 
 Ramowy program szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
  1.   Cel szkolenia
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:
a)  identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
b)  prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp,
c)  organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
d)  metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,
e)  ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych,
f)  metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
g)  popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2.   Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art. 237111 Kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
  3.   Sposób organizacji szkolenia
Szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium - z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, programów komputerowych, materiałów do ćwiczeń. Uczestnicy szkolenia powinni również otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy ćwiczeń z instrukcjami, zestawy pytań kontrolnych).
  4.   Ramowy program szkolenia
 
Lp.
Temat szkolenia*)
Liczba
godzin**)
1
2
3
1
Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
8
 
a) źródła prawa pracy, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy,
 
 
b) prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za
naruszenie przepisów lub zasad bhp,
 
 
c) ochrona pracy kobiet i młodocianych,
 
 
d) profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników,
 
 
e) szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 
 
f) ogólne i szczegółowe*) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i
higieny pracy,
 
 
g) świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
oraz z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i
uciążliwych,
 
 
h) system oceny zgodności wyrobów, z uwzględnieniem wymagań
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,
 
 
i) nadzór i kontrola warunków pracy
 
2
Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna)
5
3
Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:
10
 
a) zagrożenia wypadkowe,
 
 
b) hałas i drgania mechaniczne,
 
 
c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
 
 
d) czynniki biologiczne
 
 
e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
 
 
f) pola elektromagnetyczne,
 
 
g) energia elektryczna i elektryczność statyczna,
 
 
h) mikroklimat środowiska pracy,
 
 
i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
 
 
j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
 
 
k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz składowaniu
materiałów
 
4
Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
15
5
Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych
3
6
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych
5 (w tym 2 ćwiczeń)
7
Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka
2
8
Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby
6 (w tym 2 ćwiczeń)
9
Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki bhp
4 (w tym 2 ćwiczeń)
10
Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
3
11
Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego
3
 
Razem:
minimum 64 (w tym 6 ćwiczeń)
 
Terminy spotkań
 
24, 30,  czerwca 2018
1 ,14, 15, 21,22, 28 lipca 2018
 

Miejsce Kraków , Warszawa

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl